სერტიფიკაციის ორგანო
სერტიფიკაციის სქემა
საგამოცდო პროგრამა
ტესტები
სიახლეები
Certification.org.ge
certification.org.ge
certification.org.ge
certification.org.ge

გამყოფი ხაზი
NAPR GEO
GBAGEO
How to Buy Land

სერტიფიცირებული
პირი
პირადი
ნომერი
სერტიფიკატი მოქმედების
ვადა
beqa kakoiSvili 21001003211 28.05.2016
beqa kakoiSvili 21001003211 28.05.2016
qarTlos marjaniZe 31001042049 16.05.2016
lika xunaSvili 01005013363 16.05.2016
ekaterine mosiaSvili 20001026358 07.04.2016
daviT kobaxiZe 01019015022 26.03.2016
oTar ZiZikaSvili 01027035184 16.05.2016
baqar aladaSvili 01027035548 05.02.2016
giorgi leJava 01012004634 22.01.2016
giorgi qvariani 01008039436 28.12.2014
elza kuWava 58001007430 08.10.2014
magda jabua 60003010759 28.09.2014
rusudan seTuriZe 01024000163 25.09.2014
veriko baxtaZe 55001005985 17.12.2014
vitali birbiCaZe 01029016360 07.09.2014
bela feiqriSvili 47001012469 25.07.2014
maia sumbaZe 20001002487 18.07.2014
beqa beqauri 05001001167 18.07.2014
giorgi asraTaSvili 01011055673 25.07.2014
korneli gabisiani 60001021972 18.07.2014
roland sefaSvili 01001018620 18.07.2014
Teo jafaraSvili 01024072109 18.07.2014
konsantine kalandia 51001014101 18.07.2014
irakli qimeriZe 01013020967 18.07.2014
Temur rubenia 62001038337 25.07.2014
eka basiaSvili 59001045759 18.07.2014
naTia WeliZe 04001006826 25.07.2014
mTvarisa CubiniZe 54001009583 25.07.2014
giorgi qurTiSvili 01024024808 25.07.2014
nugzari xuWua 01027042444 25.07.2014
aleqsandre elaniZe 08002006056 18.07.2014
SoTa maCalaZe 60002016320 10.07.2014
irakli kareliZe 01024044887 02.07.2014
beqa kakoiSvili 21001003211 10.07.2014
giorgi darbaiZe 01029009294 17.12.2014
daviT Coxeli 16001007697 17.12.2014
giorgi sauri 01019032489 17.12.2014
daviT sxirtlaZe 01005008996 17.12.2014
aleqsandre jvarSeiSvili 01020006203 28.03.2014
nato nasiZe 08001013804 28.03.2014
naTia demetraSvili 45001008561 28.03.2014
niko vaCnaZe 01006019409 28.03.2014
mariam darsania 62001039472 28.03.2014
nana ramazaSvili 59001046745 28.03.2014
nikoloz Todua 59001062419 28.03.2014
paata seTuriZe 01013023208 21.03.2014
giorgi Tolordava 01010009312 21.03.2014
sofio xideSeli 01024062554 21.03.2014
levan barabaZe 01028003376 21.03.2014
giorgi kopaleiSvili 55001004594 21.03.2014
daviT miqataZe 33001026311 21.03.2014
ekaterine mosiaSvili 20001026358 21.03.2014
Tamar afciauri 01001058112 14.03.2014
TinaTin sturua 37001038907 14.03.2014
Teona gigineiSvili 01008040556 14.03.2014
naTela basilaia 62004024602 14.03.2014
nino sordia 62004025211 14.03.2014
marine bainduraSvili 24001031966 14.03.2014
revaz kavTeliSvili 01026003893 14.03.2014

SME1