სერტიფიკაციის ორგანო
სერტიფიკაციის სქემა
საგამოცდო პროგრამა
ტესტები
სიახლეები
Certification.org.ge
 
certification.org.ge
certification.org.ge

გამყოფი ხაზი
NAPR GEO
GBAGEO
How to Buy Land

სერტიფიცირებული
პირი
პირადი
ნომერი
სერტიფიკატი მოქმედების
ვადა
beqa kakoiSvili 21001003211 28.05.2016
qarTlos marjaniZe 31001042049 16.05.2016
lika xunaSvili 01005013363 16.05.2016
ekaterine mosiaSvili 20001026358 07.04.2016
daviT kobaxiZe 01019015022 26.03.2016
oTar ZiZikaSvili 01027035184 16.05.2016
baqar aladaSvili 01027035548 05.02.2016
giorgi leJava 01012004634 22.01.2016
giorgi qvariani 01008039436 28.12.2014
veriko baxtaZe 55001005985 17.12.2014
giorgi darbaiZe 01029009294 17.12.2014
daviT Coxeli 16001007697 17.12.2014
giorgi sauri 01019032489 17.12.2014
daviT sxirtlaZe 01005008996 17.12.2014

SME1